Nowi Lektorzy Parafii św. Jadwigi Królowej

Strona w budowie

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na I Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na I Niedzielę Wielkiego Postu
22.02.2015.

1. W najbliższą sobotę 28 lutego w Radomskiej Katedrze podczas Mszy św. ks. Piotr Turzyński przyjmie święcenia biskupie pamiętajmy w naszych modlitwach o nowym ks. biskupie.
2. W przyszłą niedzielę będziemy przezywali dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami pracującymi na wszystkich kontynentach świata. W duchu wielkopostnej jałmużny złóżmy swoją dobrowolną ofiarę na potrzeby misji do puszki przed kościołem.
3. Składam podziękowanie tym rodzinom, które w dniu wczorajszym posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę, dziękuję ofiary, które stanowią XXIII tacę gospodarczą Bóg zapłać.
4. Od wtorku 24 lutego do 3 marca wyjeżdżam z grupą parafian do Ziemi Świętej w tym czasie Msze św. w naszej parafii będzie sprawował ks. Marcin.
5. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym przeczytamy: Co czuje matka, patrząc na śmierć swojego syna? jest to początek wielkopostnego cyklu „Ludzie spod krzyża”. Śmierć dziecka widziana oczami Matki Jezusa i matki pięcioletniego Adasia.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Pytania nie tylko wielkopostne

Post 1

Nie tylko w czasie Wielkiego Postu można usłyszeć pytania: Czy ja jeszcze muszę pościć, skoro mam już tyle lat? Co to jest wstrzemięźliwość? Czym różni się od postu? Co z tymi dniami pokuty w Kościele? Pozwólcie zatem na krótkie przypomnienie, które zapewne wszystkim nam się przyda.
Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi IV Przykazanie Kościelne, które zapewne znamy: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach” (zob. Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych, po ich nowelizacji, wraz z wykładnią).

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. postanawia: „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy, przez jakieś wspólne zachowanie pokuty, złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość” (KPK, kan. 1249). Dniami pokuty w Kościele Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę). Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu włącznie przeżywamy w Kościele Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

Wstrzemięźliwość, czyli powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, obowiązuje wszystkich wiernych po ukończeniu 14 roku życia (w ciągu całego życia, aż do śmierci) w Środę Popielcową i wszystkie piątki całego roku (chyba, że w dany piątek przypada jakaś Uroczystość, np.: św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), czy też dzień odpustu parafialnego). Zdarza się, że wierni są fałszywie przekonani o konieczności tej praktyki tylko w piątki Wielkiego Postu. Konferencja Episkopatu Polski zachęca nas też do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Narodzenia Pańskiego, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce.

Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się także o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są jeszcze związani obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha pokuty (KPK, kan. 1252).

Wierni, którzy są w podróży, albo korzystają ze stołówek zbiorowego żywienia (np. w szkole, zakładzie pracy) i nie mają możliwości wyboru i spożycia potrawy postnej, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje jednak w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, troska o biednych (jałmużna), poświęcenie swego czasu chorym i samotnym, pełnienie uczynków miłosiernych, co do ciała i co do duszy, wierniejsze spełnianie swoich obowiązków zawodowych czy obowiązków stanu.
Dla słusznej przyczyny proboszcz parafii może udzielić w pojedynczym przypadku (np. przyjęcie z okazji: pogrzebu, ślubu, dla pracowników zakładu, czy też Studniówki – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Przed posiłkiem należy wówczas poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie, dyspensy udzielonej przez proboszcza, co do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych (oprócz Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku), mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie parafii, której proboszcz udzielił dyspensy. Jeżeli przyjęcie przewidziane jest na terenie innej parafii niż parafia własna, wówczas organizator przyjęcia powinien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii, na terenie której przyjęcie jest organizowane.

Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek (por. KPK, kan. 1252). Przez post rozumie się możliwość spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta i dwóch skromniejszych.

Szczególną odmianą postu jest post eucharystyczny, związany z przygotowaniem do przyjęcia Komunii św. Obejmował on dawniej czas od północy do Mszy św. włącznie. Obecnie należy powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek pokarmów (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przyjęciem Komunii św. Tej zasady nie muszą zachowywać osoby chore.

Warto także przypomnieć, że we wszystkie dni Wielkiego Postu należy również (pod sankcją grzechu) powstrzymać się od uczestnictwa w zabawach tanecznych. Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK, 2043).

Post i dni pokuty w Kościele wpisane są bardzo ściśle w pobożność chrześcijańską. Niech zatem to krótkie przypomnienie oraz czas wielkopostnego wyciszenia i pokuty będą nam pomocne w opanowywaniu siebie i kształtowaniu wolności swojego serca.

Źródło: ks. Marcin Rogala

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WIELKI POST – 2015.

W.P.

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.(…) Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Jl 2,12

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na VI Niedzielę Zwykłą w ciągu roku

Ogłoszenia na VI Niedzielę Zwykłą w ciągu roku
15.02.2015.

1. W tym tygodniu w środę rozpoczniemy Wielki Post Msza św. z posypaniem głów popiołem o godz. 17.00. Przypominam, że w tym dniu obowiązuje nas post ścisły, nabożeństwa wielkiego postu będą sprawowane: w piątki Droga Krzyżowa o godz. 16.30. pierwsze to nabożeństwo poprowadzą K.Ż.R. o godz. 17.00. Msza św., w niedzielę o godz. 11.00 będziemy śpiewali Gorzkie Żale, zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach męki Pańskiej.
2. 21 marca będziemy pielgrzymować do Kałkowa pokłonimy się M.B. Bolesnej i obejrzymy Misterium Męki Pańskiej można się zapisywać w zakrystii koszt wyjazdu to 35 zł.
3. Pragnę podziękować rodzinom za posprzątanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę Bóg zapłać. Taca z przyszłej niedzieli będzie stanowiła XXIII tacę gospodarczą.
4. Zachęcam do nabycia czytania Gościa Niedzielnego.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na V Niedzielę Zwykłą w ciągu roku

Ogłoszenia na V Niedzielę Zwykłą w ciągu roku
8.02.2015.

1. We wtorek o godz. 14.00 będzie odprawiona Msza św. pogrzebowa za zmarłego naszego parafianina p. Adama Barszcza.
2. W środę 11 lutego będziemy przeżywali wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, oraz XXII Dzień Chorych. Msza święta z przyjęciem Sakramentu Namaszczenia Chorych o godz. 17.00 bardzo proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym i osobom starszym w dotarciu do naszej świątyni na tę uroczystość.
3. Pragnę podziękować za ofiarę na klasztor sióstr Klarysek w Skaryszewie. Bóg zapłać.
4. Zachęcam do lektury „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy o katolickich parafiach w Doniecku i Mariupolu najbardziej zapalnych miejscach na Ukrainie.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Chór „Kantylena” w Sołtykowie

Chór „Kantylena” z Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu wystąpił 1.02.2015 r. w parafii św. Jadwigi Królowej w Sołtykowie. Młodzi artyści pod kierunkiem p. Agnieszki wykonali najpiękniejsze polskie kolędy, w ten sposób zakończyliśmy piękny okres świąt Bożego Narodzenia.

Źródło: ks. J.W.

Foto: p. Agnieszka

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Ofiarowanie P.J.5

Od tego wszystko się zaczyna –
Bóg nam darował swego Syna,
A potem jak tradycja każe
Józef i Maryja niosą w darze

Maleńkie Dziecię do świątyni….
Podążmy dzisiaj razem Nimi
Z jasną gromnicą w każdej dłoni –
I niech jej światło przed złem nas broni

I niechaj rozpromieni
Ciemne zaułki całej ziemi
By w reszcie z oczu zdjąć zasłonę,
I wraz ze starcem Symeonem

Ujrzeć w dzieciątku tym Mesjasza
W Nim siła i nadzieja nasza
„ Światło na oświecenie pogan”
Patrzeć na Niego to widzieć Boga.
Ewa Jarosz

Gromnica1

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na IV Niedzielę Zwykłą w ciągu roku

Ogłoszenia na IV Niedzielę Zwykłą w ciągu roku
1.02.2015.

1. W dniu jutrzejszym 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie, który jest Światłością Narodów i który nieustannie oświeca drogi naszego życia. We wspomnienie M.B. Gromnicznej będziemy się modlić za zakonnice i zakonników, taca z tego dnia będzie przeznaczona jak każdego roku na zakony klauzurowe.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, w czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, w piątek spowiedź od 16.30, Msza św. i Litania do N.S.P.J. w tym dniu do chorych pojadę o godz. 13.00, w sobotę o godz. 11.00 odmówimy Różaniec Fatimski, a o godz. 11.30 będziemy uczestniczyli we Mszy św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w tym dniu wieczorem Eucharystii już nie będzie.
3. Dziękuję tym rodzinom, które w dniu wczorajszym posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę, pragnę też podziękować za ofiary z 22 tacy gospodarczej, wyrażam wdzięczność ministrantom i parafianinowi za pomoc w demontażu dekoracji świątecznej w kościele i odśnieżeniu placu przed kościołem Bóg zapłać.
4. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym„: druga i ostatnia część pasjonującego filmu o św. Teresie z Avila, ponadto w Gościu, kilka lat temu było o nim głośno w całej Polsce. Krakowski rzeczoznawca miał rzekomo niewłaściwie wycenić zwracane Kościołowi nieruchomości w podwarszawskiej Białołęce. Kiedy miesiąc temu sąd oczyścił go z zarzutów, nikt z wcześniejszych oskarżycieli nie przeprosił ani jego, ani Kościoła.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku
25.01.2015.

1. Dziękuję rodzinom, które w dniu wczorajszym posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę pragnę podziękować również za dzisiejsze ofiary, które stanowią 22 tacę gospodarczą Bóg zapłać.
2. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy: czym jest i jak działa tzw. pigułka „dzień po”, o której zrobiło się tak głośno za sprawą Ministerstwa Zdrowia, które planuje dopuścić ją do sprzedaży bez recepty, ponadto w Gościu o Eucharystii z papieżem Franciszkiem w której wzięło udział ponad sześć milionów Filipińczyków, specjalny dodatek o tragicznej historii mieszkańców Górnego Śląska – gdzie zaraz po wojnie sowieci wywieźli na Syberię kilkadziesiąt tysięcy Górnoślązaków, a w dodatku radomskim znajdziemy więcej informacji o nowo mianowanym biskupie pomocniczym naszej diecezji.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe