Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II do kościoła w Sołtykowie

Foto: Paweł Tomaszewski

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II do kościoła w Sołtykowie została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na II Niedzielę Adwentu

4.12.2016.

 1.  W dniu dzisiejszym modlimy się i wspieramy materialnie Kościół na wschodzie. Bóg zapłać za złożone na ten cel ofiary do puszki przy wyjściu z kościoła.
 2. Od dziś w naszej świątyni możemy się cieszyć obecnością św. Jana Pawła II w jego relikwiach. Pragnę podziękować dziekanowi dekanatu Radom Wschód ks. Marianowi Ślusarczykowi za przewodniczenie naszej uroczystości, p. Teresie Sakowskiej za zaprojektowanie pięknego relkwarium tj. miejsca w którym będą umieszczone relikwie Wielkiego Polaka, a panu Bogusławowi Kołtunowi za jego zamontowanie. Bóg zapłać.
 3. W czwartek będziemy świętować Niepokalane Poczęcie N.M.P. na Mszy św. o godz. 17.00 uczcijmy Matkę Bożą uczestnicząc w roratach. W tym dniu alumn Michał Kopciński nasz dawny organista przywdzieje strój duchowny pamiętajmy w naszych modlitwach o kleryku Michale i prośmy dobrego Boga o łaskę wytrwania w powołaniu do kapłaństwa.
 4. Dziękuję za XXXXIV tacę gospodarczą. Bóg zapłać.
 5. W zeszłym tygodniu Rada Parafialna rozniosła opłatki wigilijne. Zgodnie z zapowiedzią ofiary z okazji przyjęcia opłatka przeznaczone są na spłatę długu parafialnego kolejną, a zarazem mam nadzieję ostatnią ratę będziemy chcieli spłacić po kolędzie. Składam serdeczne podziękowania paniom Małgorzacie Gielniowskiej, Renacie Burskiej oraz panom Franciszkowi Kołtunowi i Jerzemu Suwalskiemu za trud roznoszenia opłatków i wszystkim, którzy swoimi ofiarami przyczynili się do znacznego pomniejszenia długu Bóg zapłać. Kto jeszcze z różnych względów nie przyjął opłatka na wigilię może go nabyć w zakrystii. Są też świece wigilijne małe po 5 zł, duże po 15zł.
 6. Bardzo gorąco zapraszam dorosłych młodzież i dzieci na roraty o godz. 17.00 dwadzieścia minut przed Mszą śpiewamy godzinki ku czci N.P.N.M.P.
 7. W nowym Gościu Niedzielnym przeczytamy między innymi: miał 15 lat gdy zmarł. Był komputerowym geniuszem i głęboko wierzącym młodzieńcem. Być może zostanie ogłoszony patronem informatyków, o kim mowa? To Carlo Acutis młody Włoch lubiany i towarzyski wśród przyjaciół, tylko wiarę i umiłowanie Eucharystii miał silniejszą niż przeciętny nastolatek.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na I Niedzielę Adwentu

27.11.2016.

 1.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas naszego duchowego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, Msza św. roratnia będzie sprawowana o godz. 17.00, dwadzieścia minut przed roratami będziemy śpiewać Godzinki ku czci N.P.N.M.P. na tę Eucharystię serdecznie zapraszam: dzieci, młodzież i dorosłych, dzieci ze sobą przynoszą lampiony oraz wypisany na kartce, zrobiony dobry uczynek kartkę składamy w koszyku przed ołtarzem po Mszy św. będzie losowanie figurki M.B., dorośli przynoszą świece starajmy się je tak zabezpieczyć, aby nie zalewać ławek i posadzki. Rekolekcje będziemy przeżywać 19 i 20 grudnia tj. niedziela i poniedziałek. Spowiedź adwentowa w naszej parafii odbędzie się 20 grudnia w poniedziałek. Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Sławomir Pięt kapelan Wojska Polskiego. Proszę o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty i całej naszej wspólnoty parafialnej.
 2. „PŁOMIEŃ MIŁOSIERDZIA – to symboliczny znak tegorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Już po raz dwudziesty trzeci mamy okazję włączyć się w cenną inicjatywę Caritas w Polsce. Nabywając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wspieramy programy leczenia, dożywiania, wypoczynku dzieci oraz inne dzieła RADOMSKIEJ CARITAS. Z tej formy pomocy w roku ubiegłym skorzystało ponad 600 dzieci. Niech świeca paląca się na wigilijnym stole będzie widzialnym znakiem naszej wspólnej troski o młodych. Po wigilijnej wieczerzy, w Święto Bożego Narodzenia ta mała świeca, zaniesiona na groby najbliższych będzie wyrazem jedności z tymi, którzy nas kochali i czynili miłosierdzie żyjąc między nami. W naszej parafii w zakrystii są do nabycia świece wigilijne – małe po 5 zł,  – stożkowe po 15 zł ofiary ze sprzedaży świec będą przeznaczone  na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej.
 3. W środę będziemy wspominać św. Andrzeja Apostoła i męczennika.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, w czwartek modlimy się o powołanie kapłańskie i zakonne również z naszej parafii w piątek o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 16.45 zaśpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa i Msza św. do chorych pojadę od godz. 10.00. W sobotę Różaniec Fatimski o godz. 9.00 i Msza św. o N.S.N.M.P., w tym dniu po południu Mszy św. już nie będzie.
 5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00. dzieci z klasy trzeciej w ramach przygotowania do pierwszej Komunii św. będą miały poświęcone medaliki, po Mszy spotkanie z krawcową.
 6. W II Niedzielę Adwentu na Mszy św. o godz. 11.30. ks. Marian Ślusarczyk dziekan Dekanatu Radom Wschód uroczyście wprowadzi do naszej świątyni Relikwie Św. Jana Pawła II serdecznie na tę uroczystość zapraszam wszystkich Parafian i sympatyków naszej parafii.
 7. Za tydzień w niedzielę 4 grudnia będziemy się modlić i wspierać materialnie kościół na wschodzie.
 8. Dziękuję za złożone ofiary na rzecz Seminarium, oraz za dzisiejsze ofiary z XXXXIV tacy gospodarczej Bóg zapłać.
 9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym przeczytamy między innymi: Chrześcijańska nadzieja ma niewiele z optymizmem. Pierwszy odcinek adwentowych rekolekcji po tytułem „Szkoła nadziei”.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Adwent – 2016 –

adwent

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

    Ps 122,1-2.4-9

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Adwent – 2016 – została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

20.11.2016.

 1.  W dniu dzisiejszym przeżywamy w całym kościele uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o godz. 11.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem uroczyście proklamujemy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana jest to też ostatnia niedziela Roku Kościelnego, od przyszłej niedzieli będziemy przeżywali Adwent, za chwilę będą poświęcone opłatki na stół wigilijny, które będą roznoszone przez Radę Parafialną w dniach 26 i 27 listopada tj. sobota i niedziela. Nabywając opłatek wigilijny, pamiętajmy, aby był on pobłogosławiony. Opłatki będą roznoszone w  następującym porządku:
 • p.Małgorzata Gielniowska i p. Franciszek Kołtun: Sołtyków ul. Mickiewicza, Główna Piaskowa, Radomska, Szkolna, Leśna, ks. Stefana Popisa Radom ul. Zbożowa, Sołtysowska
 • p. Renata Burska i p.Jerzy Suwalski: Sołtyków ul. Sosnowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Czeremchowa, Skaryszewska, Słoneczna, Perłowa, oraz Zenonów ofiary złożone przy przyjęciu opłatka będą w całości przeznaczone na spłatę zadłużenia naszej parafii, już dzisiaj za wszelkie ofiary serdecznie dziękuję.
 1. We wtorek 22 listopada przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Cecylii – patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Z tej to okazji składam pani Magdalenie, naszej organistce, życzenia, by jej wysiłek oraz zaangażowanie w śpiew liturgiczny służyło większej chwale Pana Boga i pożytkowi wiernych naszej parafii.
 2. Pragnę podziękować za ofiary przeznaczone na pomoc Kościołowi w potrzebie Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę ofiary z tacy będą stanowiły XXXXIV tacę gospodarczą, a po Mszy św. o godz. 11.30. kandydaci do bierzmowania będą mieli spotkanie.
 3. Czytajmy Gościa Niedzielnego i małego Gościa Niedzielnego.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla

j-ch-k-4

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa. Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXXIII niedzielę zwykłą w ciągu roku

13.11.2016.

 1. Dzisiejsza niedziela w całej diecezji rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie zakonne i misyjne również z naszej parafii, ofiary z tacy z przyszłej niedzieli będą przeznaczone na nasze Radomskie Seminarium Duchowne, a ofiary złożone do puszki w dniu dzisiejszym będą przekazane na pomoc Kościołowi w potrzebie.
 2. Zbliżamy się do końca Roku Liturgicznego. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, i uroczyście proklamujemy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana po Mszy św. o godz. 11.30, będzie to też ostatnia niedziela przed Adwentem. W tym dniu na Mszy św. o godz. 9.00. będą poświęcone opłatki na stół wigilijny, które będą roznoszone przez Rade Parafialną w dniach 26 i 27 listopada tj. w sobotę i niedzielę.
 3. Od czwartku 10 listopada trwa w naszej parafii nowenna przed uroczystością przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla, nowennę odmawiamy po wieczornej Mszy św.
 4. Pozostało jeszcze kilka sztuk kalendarza Diecezji Radomskiej wydany przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka jest on do nabycia w zakrystii ofiary ze sprzedaży będą przeznaczone na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas naszej diecezji.
 5. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym przeczytamy między innymi: po 14 latach budowy świątynia Opatrzności Bożej otwiera swoje podwoje reportaż o budowie Kościoła Wdzięczności.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

98 Rocznica Odzyskania Niepodległości

niepodleglosc-6

MAMY NIEPODLEGŁĄ  !!!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXXII Niedzielę zwykłą w ciągu roku

6.11.2016.

 1. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce już po raz ósmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych cierpiących braci i sióstr. Puszka z przyszłej  niedzieli w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie przeznaczona dla prześladowanych chrześcijan.
 2. Od czwartku 10 listopada rozpocznie się nowenna przed uroczystością przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla, nowennę będziemy odmawiali po wieczornej Mszy św.
 3. W piątek będziemy przeżywali 98 – tą rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w naszych modlitwach pamiętajmy o naszym kraju, o wszystkich polakach. Zewnętrznym wyrazem naszej miłości do Polski niech będzie wywieszona na naszych domach flaga narodowa. Msza św. za Ojczyznę będzie odprawiana o godz. 11.00, druga Msza św. o godz. 17.00.
 4. Składam podziękowanie za ofiary z XXXXIII – ciej tacy gospodarczej Bóg zapłać.
 5. Jak co roku możemy nabyć ścienny kalendarz Diecezji Radomskiej wydany przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka, ukazujący papieża Franciszka ze spotkania z młodzieżą w Krakowie. Cena za kalendarz 5 zł.
 6. W Gościu Niedzielnym przeczytamy między innymi: dlaczego kościół nie godzi się na rozrzucanie ludzkich prochów w powietrzu, na ziemi lub w wodzie? O tym zakazie przypomina nowa instrukcja Kongregacji Nauki Wiary. Mówi też o tym, że kościół zaleca grzebanie ciała ludzkiego, a kremację tylko dopuszcza.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Wspomnienie wiernych zmarłych

znicz1

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE….

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wspomnienie wiernych zmarłych została wyłączona