Dobry Pasterz

Dobry pasterz

MODLITWA Św. JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych. którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd. Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym. których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną

Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną
19.04.2015.

1. Trzecią niedzielę wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Biblijną pamiętajmy o zgłębianiu Słowa Bożego poprzez osobistą lekturę Pisma Świętego.
2. Za tydzień będziemy przeżywali niedzielę Dobrego Pasterza naszymi modlitwami chcemy wspierać kapłanów, siostry zakonne i tych, którzy przygotowują się do posługi w Kościele Chrystusowym, pragniemy modlić się też o powołania z naszej parafii, w przyszłą niedzielę będziemy gościć diakona i grupę kleryków z naszego seminarium duchownego.
3. Składam podziękowanie tym rodzinom, które w dniu wczorajszym posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę Bóg zapłać, za tydzień ofiary z tacy będą stanowiły XXV tacę gospodarczą.
4. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy między innymi: o Duchu Świętym, trzeciej osobie Trójcy Świętej, oraz o apelu genetyków nawołujących do wstrzymania prac nad programowaniem ludzi.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na Niedzielę Bożego Miłosierdzia

Ogłoszenia na Niedzielę Bożego Miłosierdzia
12.04.2015.

1. Dziś przeżywamy drugą Niedzielę Wielkanocną jako NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA o godz. 15.00 zgromadzimy się w naszym kościele na Koronce, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też Tydzień Miłosierdzia, taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas diecezji radomskiej.
2. W czwartek papież Benedykt XVI będzie obchodził 87 rocznicę urodzin. Zachęcam do modlitwy intencji dostojnego Jubilata, a także w intencjach obecnego następcy św. Piotra papieża Franciszka i całego Kościoła powszechnego.
3. W sobotę, 18 kwietnia, o godzinie 18.00, na terenie Automobilklubu Radomskiego odbędzie się Apel Młodych – „Dotknij miłosierdzia”, na który w sposób szczególny zaproszeni są kandydaci do bierzmowania. W trakcie spotkania, oprócz adoracji krzyża przewidziano m.in. występ grupy „Wyrwani z niewoli”. To spotkanie będzie ostatnim diecezjalnym spotkaniem przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.
4. Pragnę podziękować za ofiary złożone na K.U.L. Wyrażam wdzięczność nowożeńcom za ofiarowane kwiaty przed ołtarz i tabernakulum, a rodzinie za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Bóg zapłać.
5. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy: Jak to się stało, że Niedziela Bożego Miłosierdzia, mająca dopiero 15 lat, jest dziś jednym z najbardziej popularnych świąt kościelnych.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Boże Miłosierdzie-3

JEZU UFAM TOBIE

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu nawracają się, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

AKT ODDANIA SIĘ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
5.04.2015.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, niech fakt pustego grobu Pana Jezusa uświadamia nam, że i my zmartwychwstaniemy.
2. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą sprawowanie jak w każdą niedzielę czyli o 9.00 i 11.30 taca z tego dnia przeznaczona jest na K.U.L.
3. Cały najbliższy tydzień to oktawa Świąt Wielkanocnych, w związku z oktawą w najbliższy piątek nie ma postu.
4. Przyszła niedziela to Uroczystość Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 zgromadzimy się w naszym kościele na Koronkę.
5. Bardzo serdecznie pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego wystroju naszej świątyni, oraz pomogli nam owocnie przeżyć święte Triduum Paschalne, dziękuję rodzinom, które posprzątały kościół, oraz za ofiary na kwiaty i wystrój Grobu Pana Jezusa, a także za ofiary z XXIV tacy gospodarczej. Bóg zapłać.
6. Czytajmy Gościa Niedzielnego w którym przeczytamy między innymi: dlaczego kobiety pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu Pana Jezusa?, oraz dlaczego podstawowa prawda naszej wiary – zmartwychwstanie Jezusa nie jest świętowana przez wszystkich chrześcijan w tym samym czasie?

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia Wielkanocne 2015

wielkanoc

„ Potrzebny był Wieli Piątek, aby mógł być poranek Wielkanocny. Potrzebny był Chrystus na Krzyżu, aby uśmiercił nienawiść i grzech. Potrzebne było ZMARTWYCHWSTANIE Pana Jezusa, aby wylał Ducha miłości na ludzkie serca ”

Życzę wszystkim Parafianom i Gościom, aby przeżywanie Zmartwychwstanie Pana Jezusa było pośród zagubionego świata, czasem napełniania serc i owocowało Bożą Miłością, Błogosławieństwem i Pokojem w naszym codziennym życiu.

Ks. J.W.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Święte TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM-PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE z języka łacińskiego oznacza trzy dni, jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym dla wszystkich katolików, którego istotą jest celebracja MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA. Rozpoczyna się wieczorną Mszą św. zwaną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę Wigilią Paschalną. Święta Wielkiej nocy ściśle wiążą się z Żydowską Paschą.

Źródło: ks.J.W.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Droga Krzyżowa ulicami parafii 2015

Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Źródło: Ewangelia w/g św. Marka

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na Niedzielę Palmową

Ogłoszenia na Niedzielę Palmową
29.03.2015.

1. Wspomnieniem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień. Jego szczytem będzie święte Triduum Paschalne, czyli obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych. Dziś o godz. 18.00 zapraszam na Drogę Krzyżową, przejdziemy ulicami naszej parafii: ks. Stefana Popisa, Główną w kierunku szkoły do krzyża i z powrotem do świątyni, przez to nabożeństwo zamanifestujmy naszą wiarę w Syna Bożego.
2. Wielki Tydzień przeżyjmy godnie. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dla nas dniami zagłębiania się w Tajemnicę Paschalną poprzez czynny udział w bogatej liturgii. Wielki Czwartek rano Eucharystia celebrowana jest tylko w katedrze. Jest to Msza Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania.
W parafiach natomiast celebrowana jest jedna Msza święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w naszym kościele zgromadzimy się na to nabożeństw o godz. 18.00 . Ta Eucharystia, na zakończenie której przenosi się Najświętszy Sakrament do ołtarza ciemnicy, rozpoczyna Święte Triduum Paschalne, adoracja w tym dniu potrawa do godz. 21.00
Wielki Piątek upamiętnia Mękę i Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Naszą pobożność zamanifestujmy licznym udziałem w adoracji i nabożeństwie pasyjnym. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 10.00, przez cały dzień. W Godzinie Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 odmówimy wspólnie Koronkę. Droga Krzyżowa o godz. 17.30. Tego dnia Liturgię Adoracji Krzyża, rozpoczniemy o godz. 18.00. Za uczestnictwo w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. W tym dniu taca przeznaczona jest na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po liturgii zachęcam do adoracji Chrystusa w grobie, która będzie trwała do godz. 21.00. W Wielki Piątek zachowajmy post ścisły całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy.
Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy poświęcić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. W naszym kościele święcenie pokarmów będzie o godz. 10.00, 11.00 i 12.00. o godz. 15.00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia i cząstkę różańca w związku, że ten dzień jest pierwszą sobotą miesiąca. W sobotni wieczór sprawowana jest Liturgia Wigilii Paschalnej, która jest najbogatszą liturgią w ciągu całego roku. Jest to liturgia zwiastująca już Zmartwychwstanie Chrystusa dlatego rozpoczniemy ją o godz. 19.00, w rozbudowanej Liturgii Słowa będziemy wspominać historię zbawienia od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedzi ją poświęcenie ognia i paschału. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy też przyrzeczenia Chrztu św. Po liturgii nie będzie już adoracji przy Grobie Pańskim. Aby całe Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, zapraszam do wzięcia w nim udziału wszystkich parafian. Dopełnieniem Liturgii Wigilii Paschalnej będzie Rezurekcja z uroczystą procesją w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.30. pójdziemy ul. Ks. Stefana Popisa, Główną, Szkolną i z powrotem do kościoła. Następne Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę tj. o godz. 9.00 i 11.30. Tradycyjnie taca z tego dnia będzie przeznaczona na KUL.
3. Z Sakramentu Pokuty będziemy mogli skorzystać we wtorek, środę i czwartek pół godziny przed Mszą św.
4. Do chorych pojadę we wtorek od godz. 15.00.
5. Składam podziękowanie tym rodzinom, które w dniu wczorajszym posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę, dziękuję pielgrzymom z Kałkowa za ufundowanie dwóch fioletowych ornatów za chwilę zostaną poświęcone, oraz za ofiary na kwiaty i wystrój grobu Pana Jezusa. Bóg zapłać.
6. W nowym Gościu Niedzielnym głośny film Mela Gibsona „PASJA” historia cierpienia i miłości Jezusa według objawień bł. Katarzyny Emmerich, ponadto co znajdowało się za zasłoną, która przedarła się w chwili śmierci Pana Jezusa na krzyżu? Co zrobić gdy sumienie podpowiada mi coś innego, niż naucza Kościół.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu
22.05.2015.

1. Przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Paweł Lichota z parafii św. Stefana na radomskim Idalinie, nauki głoszone są w dniu dzisiejszym i w poniedziałek na Mszy św. o godz. 17.00, rekolekcje zakończymy we wtorek spowiedzią św. w godz. 15.00 – 17.30, pamiętajmy, że jest to okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej. Szczegółowy program naszych rekolekcji wywieszony jest w gablocie oraz znajdziemy go na stronie internetowej naszej parafii.
2. W środę, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza Święta w naszym kościele o godz. 17.00.
3. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego Postu. Podczas każdej Mszy Św. zostaną poświęcone „palmy”, a na Mszy św. o godz. 11.30 będzie uroczysta procesja od krzyża misyjnego do kościoła na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
4. Pamiętajmy ze z soboty 28 na niedzielę 29 marca zmieniamy czas na letni. Zmienią się też godziny odprawiania niektórych nabożeństw i tak: Msza św. w ciągu tygodnia będzie odprawiana o godz. 18.00 i Droga Krzyżowa o godz. 17.30, godziny innych nabożeństw pozostają bez zmian.
5. Składam podziękowanie tym rodzinom, które w piątek posprzątały kościół na dzisiejszą niedzielę Bóg zapłać, dziękuję również pielgrzymom z Kałkowa za ofiarę, która będzie przeznaczona na zakup 2 nowych fioletowych ornatów, a taca z przyszłej niedzieli będą stanowiły XXIV tacę gospodarczą.
6. Dziś, w czasie rekolekcji możemy przed kościołem kupić palmy na niedzielę palmową.
7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego dzisiaj w Gościu: Obrazek z modlitwą duchowej adopcji dziecka nienarodzonego do codziennego odmawiania przez dziewięć miesięcy. Każdy może włączyć się w akcję i uratować jedno dziecko; ponadto o programie telewizyjnym, który wstrząsnął światem muzułmańskim. Na oczach milionów widzów umęczeni i prześladowani chrześcijanie przebaczają swoim wrogom.

Opublikowano Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe