Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXIX Niedzielę zwykłą w ciągu roku

16.10.2016.

 1. W czasie pielgrzymki do Krakowa na Mszy św. sprawowanej w katedrze królewskiej na Wawelu zostały przekazane relikwie św. Jadwigi Królowej patronki naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujmy dobremu Bogu za tak wielkie wyróżnienie, że możemy się do Niego modlić przez wstawiennictwo tak przemożnej orędowniczki. Przeczytam tekst, który skierował do nas ks. kardynał:

Stanisław Kardynał Dziwisz

z Łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Niniejszym pismem potwierdzamy, że cząstka z kości św. Jadwigi – Królowej Polski umieszczona w kapsule jest autentyczna i postanawiamy, że może być ona wystawiana wszędzie dla czci wiernych.

 1. W sobotę 22 października będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie naszego rodaka św. Jana Pawła II. na Mszy św. będziemy mogli ucałować Jego relikwie. Tego samego dnia w całej Polsce członkowie Żywego Różańca będą przeżywać Dzień Modlitwy Różańcowej. Będziemy się modlić o rozwój Ż.R. w Polsce i o beatyfikację naszej założycielki służebnicy bożej Pauliny Jaricot. Zapraszam w sobotę na nabożeństwo różańcowe i adorację Najświętszego Sakramentu wszystkich członków i członkinie Kół Żywego Różańca naszej parafii.
 2. Przyszłą niedzielą rozpoczniemy w całym Kościele tydzień modlitw w intencji Misji i Misjonarzy, ofiary z tacy z tej niedzieli przeznaczone będą na misje.
 3. Dziękuję za złożone ofiary na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, a pielgrzymom z Krakowa Kalwarii i Wadowic za ofiarę przeznaczoną na zakup bielizny kielichowej Bóg zapłać.
 4. Jest do nabycia kalendarz diecezjalny na nowy 2017 rok w cenie 5 zł ofiary przy zakupie tego kalendarza będą przeznaczone na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas diecezji Radomskiej.
 5. Czytajmy Gościa Niedzielnego w którym przeczytamy: co przedstawiają mozaiki zdobiące sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – dzisiaj odbędzie się uroczysta konsekracja kościoła, oraz kim są nowi kardynałowie ogłoszeni przez ojca św. Franciszka?
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Relikwie św. Jadwigi Królowej dla parafii w Sołtykowie

Śladami Jana Pawła II

Pielgrzymka śladami Ojca Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. Jacka Wieczorka odbyła się 8 i 9 października 2016r. Na szlaku tej pielgrzymki nie mogło zabraknąć Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Wybierając się nie mieliśmy pojęcia, że czeka nas pielgrzymka niezwykła, niecodzienna, związana z odebraniem relikwii Św. Jadwigi Królowej z Wawelu, którą beatyfikował i kanonizował Ojciec Św. Jan Paweł II. 8 października grupa 33 osobowa udaje się do Krakowa, by o godzinie 1200 w łagiewnickim sanktuarium przeżyć Mszę Świętą. Msza bardzo uroczysta z ogromną rzeszą ludzi, gdyż swój dzień świętują „Margaretki” – osoby modlące się za kapłanów. Papież Jan Paweł II podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce w 2002r. ogłosił to miejsce Centrum Światowego Miłosierdzia. W tym pięknym sanktuarium w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia uświadamiamy sobie o wielkiej roli naszych świętych rodaków Jana Pawła II i siostry Faustyny. Będąc w Łagiewnikach odwiedzamy Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”. Jest to ośrodek rzymskokatolicki poświęcony życiu i twórczości papieża Jana Pawła II. 11 czerwca ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz uroczyście Sanktuarium erygował. Centrum pełni funkcję wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły. Klękamy przy relikwiach z krwią Świętego w dolnej kaplicy, oglądamy również inne wota: papieski krzyż pastoralny, mitrę, oraz zakrwawioną po zamachu sutannę. Duże wrażenie robi na nas wystrój górnej świątyni ze wspaniałymi mozaikami autorstwa ojca Marka Iwana Rupnika – tego samego autora scen z życia Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. 8 października 2016r.  godzina 1500. Data ta pozostanie na stałe wpisana w historię parafii Sołtyków, bo tego dnia relikwie Świętej Jadwigi Królowej patronki i orędowniczki trafią do rąk parafian. Wydarzenie to przerosło nas, gdyż zostaliśmy powitani przez proboszcza Katedry Wawelskiej księdza prałata Zdzisława Sochackiego. Ks. prałat zorganizował nam dwugodzinne zwiedzanie Katedry. Początki Katedry Wawelskiej pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława sięgają XI wieku. Wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia,  bo przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość. To miejsce niezwykłe, pełne pamiątek związanych z historią Polski. Tu odbywały się koronacje królewskie, tu też chowano biskupów, kardynałów, królów, bohaterów narodowych. Byliśmy też przy grobie marszałka Piłsudskiego  i pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Obejrzeliśmy kryptę Św. Leonarda (architektura romańska), w której Karol Wojtyła odprawił swą prymicyjną mszę świętą. Następnie bardzo stromymi i wąskimi schodami udajemy się na wieżę do ogromnego starego bo z 1521r. Dzwonu Zygmunta. Niewątpliwą perłą, która ubogaca wnętrze katedry jest Św. Jadwiga Królowa. 8 czerwca 1997r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował królową Jadwigę, „Nieraz klęczałaś u stóp wawelskiego krucyfiksu, aby uczyć się takiej ofiarnej miłości do Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej.” (J.P.II 1997). Piękne świadectwo o Królowej Jadwidze dał Jan Długosz „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza, krzewicielka wiary katolickiej na Litwie”. Odznaczała się wielką pobożnością i niezmierną miłością do Boga. Wiele skarbów kryje w sobie Katedra Wawelska … Wśród tych skarbów -Krzyż Królowej Jadwigi (czarny krzyż), pozostaje miejscem szczególnego świadectwa. „Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły go pokolenia” mówił Jan Paweł II 10 czerwca 1987r. stojąc w katedrze na Wawelu przy Krzyżu i relikwiach Św. Jadwigi naszej wielkiej Królowej. Ojciec Święty Jan Paweł II darzył ogromnym szacunkiem i miłością to miejsce. Przecież pod tym Krucyfiksem cudownym, gotyckim bardzo często modliła się Królowa. Według tradycji ukrzyżowany Chrystus przemówił do klęczącej przed nim Jadwigi,  radząc by poślubiła Jagiełłę i ratowała Litwę. (Litwa była bowiem pogańskim krajem). Pod ołtarzem cudownego Krucyfiksu znajdują się relikwie z kośćmi Królowej Jadwigi umieszczone w prostopadłościennej skrzyni. Nasza 33 osobowa grupa potraktowana została wyjątkowo. Poproszeni zostaliśmy na różaniec do Kaplicy Najświętszego Sakramentu.  Po błogosławieństwie przeszliśmy do Kaplicy Krucyfiksu Królowej Jadwigi na Mszę Świętą, gdzie po mszy ksiądz Jacek przejmuje z rąk kustosza,  proboszcza Wawelu relikwie Świętej. Po ucałowaniu relikwii opuszczamy Katedrę Wawelską oraz Wzgórze Wawelskie jako jedyni i ostatni goście, modląc się, aby Św. Jadwiga była dla nas przykładem bezgranicznej miłości do Boga, zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej wobec naszych bliźnich. Wieczór – około godziny 1900 udajemy się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska – sanktuarium, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymował wielokrotnie. Pielgrzymował tutaj i modlił się jako młody chłopak, ksiądz, kardynał i papież, znajdując tu wyjątkową atmosferę sprzyjającą wyciszeniu i kontemplacji. W programie mamy wizytę w tutejszej bazylice oraz niedzielną Mszę Świętą. Po mszy spacer po dróżkach kalwaryjskich, położonych malowniczo na okolicznych wzgórzach. Bazylika – kościół barokowy z XVII wieku słynie z cudownego obrazu Matki Bożej. To tętniące miejsce kultu, gdzie ważną posługę sprawują oo. Bernardyni. My też modliliśmy się przed Cudownym Obrazem o błogosławieństwo dla naszych rodzin. W tych modlitwach wspierał nas ksiądz Jacek. Podróżując śladami Jana Pawła II nie mogło zabraknąć Wadowic cytując słowa Świętego „ … tam wszystko się zaczęło…”, byliśmy przed rodzinnym domem, w którym przyszedł na świat. Z refleksją spojrzeliśmy na zegar, na który ze swojego kuchennego okna patrzył Karol Wojtyła, i na którym wpisano ważne słowa „Czas ucieka wieczność czeka” z dopisaną datą 2 IV 2005r. Nawiedziliśmy Kościół Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obecnie wyniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej, w którym malutki Karol przyjął chrzest i wzrastał w wierze. Przed wyjazdem z Wadowic spróbowaliśmy słynnych „papieskich kremówek” bo nie mogło być inaczej … Wracamy do naszych domów,  wdzięczni ks. Jackowi za zorganizowanie tej pielgrzymki, myśląc że był to piękny czas i cudowne miejsca jakie mieliśmy okazję odwiedzić. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tym pięknym historycznym wydarzeniu jakim był odbiór relikwii Św. Jadwigi Królowej dla parafii w Sołtykowie.

Foto: ks. Jacek Wieczorek

Źródło: Teresa Sakowska

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relikwie św. Jadwigi Królowej dla parafii w Sołtykowie została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXVIII Niedzielę zwykłą w ciągu roku

9.10.2016.

 1.  Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Przypominam, że w naszej parafii Różaniec jest odmawiany w dni powszednie o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 11.00 przed główną Mszą św. Cieszy mnie fakt, że w tym nabożeństwie licznie uczestniczą dzieci. Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych darów, jakimi obdarza nas Kościół.
 2. W dniu dzisiejszym obchodzimy XVI Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia !” ofiary złożone do puszki będą przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 3. W piątek pamiętajmy o nauczycielach wychowawcach i katechetach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim szczerą modlitwą.
 4. 15 października w wielu krajach obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Z każdą śmiercią dziecka kryje się dramat rodziców i najbliższych. Różaniec w intencji dzieci zmarłych i ich rodziców przeżywających stratę swojego dziecka odbędzie się w naszym kościele w czwartek o godz. 17.15.
 5. Zbliża się listopad, miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki będzie można zamawiać w zakrystii, lub wypisywać na specjalnych kartkach wspominkowych, które są wyłożone na stoliku za ławkami przypominam, że modlitwa za naszych bliskich zmarłych jest odmawiana przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.30. W zakrystii można zamawiać intencje mszalne na rok 2016.
 6. Czytajmy Gościa Niedzielnego.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXVII Niedzielę zwykłą w ciągu roku

2.10.2016.

 1. Pragnę podzielić się radosną wiadomością, w poniedziałek 26 września 2016 roku z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza z grupą parafian odebraliśmy relikwie św. Jana Pawła II, za chwilę ks. Adam Orczyk poświęci nowy relikwiarz zostaną tam umieszczone relikwie papieża i przez ucałowanie będziemy mogli uczcić św. Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki do Krakowa na Mszy św. sprawowanej w katedrze na Wawelu zostaną przekazane relikwie św. Jadwigi Królowej patronki naszej parafii. Dziękujmy dobremu Bogu za tak wielkie wyróżnienie, że możemy się do Niego modlić przez wstawiennictwo tak przemożnych orędowników. Przeczytam teraz tekst, który skierował do nas ks. kardynał:

Stanisław Kardynał Dziwisz

z Łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Niniejszym pismem potwierdzamy, że cząstka z krwi św. Jana Pawła II umieszczona

w kapsule jest autentyczna i postanawiamy, że może być ona

wystawiana wszędzie dla czci wiernych.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca, w czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, w piątek o 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia następnie spowiedź, Litania do Serca Pana Jezusa, różaniec i Msza św., do chorych w tym dniu pojadę od 10.00.
 2. W sobotę 8 października wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic wyjazd sprzed kościoła o godz. 7.00 proszę o potwierdzenie swojego wyjazdu te osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty za wyjazd.
 3. Od poniedziałku 10 października będzie można rezerwować terminy Mszy św. na nowy rok.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XVI Niedzielę Papieską pod hasłem „ Jan Paweł II Bądźcie Światkami Miłosierdzia” ofiary złożone do puszki w tym dniu będą przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
 5. Dziękuję za ofiary z XXXXII – tej tacy gospodarczej, a pielgrzymom z Wysokiego Koła za ofiarę z przeznaczeniem na zakup bielizny kielichowej Bóg zapłać.
 6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym znajdziemy między innymi: Znał św. Ojca Pio, konsekwentnie przestrzegał przed demonami , wspomnienie o zmarłym watykańskim egzorcyście ks. Gabrielu Amorcie, rozmowa z reżyserem głośnego filmu „Wołyń”, ponadto naszymi modlitwami pomagajmy posłom zaangażowanym w obronę życia dzieci poczętych.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Pielgrzymka K.Ż.R. do Wysokiego Koła

W pierwszą sobotę października koła Żywego Różańca z Sołtykowa i Makowca ze swoimi duszpasterzami pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole w ramach pielgrzymki K.Ż.R. Diecezji Radomskiej.

Foto: Paweł Tomaszewski

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Pielgrzymka K.Ż.R. do Wysokiego Koła została wyłączona

Relikwie św. Jana Pawła II dla parafii w Sołtykowie

W dniu 26 września 2016 r. z rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza odebraliśmy Relikwie św. Jana Pawła II dla parafii p.w. św Jadwigi Królowej w Sołtykowie.

Foto: Paweł Tomaszewski

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relikwie św. Jana Pawła II dla parafii w Sołtykowie została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXVI Niedzielę zwykłą w ciągu roku

25.09.2016.

 1. We sobotę rozpoczniemy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej parafii różaniec będziemy odmawiali w dni powszednie o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 11.00 przed główną Mszą św. natomiast modlitwę wypominkową za naszych bliskich zmarłych odmówimy na zakończenie Mszy św. Na Różaniec zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W sobotę 1 października o godz. 8.15 rozpocznie się pielgrzymka do M.B. Różańcowej, w tym dniu Mszy św. i różańca nie będzie w kościele odmówimy go w Wysokim Kole.
 2. Za tydzień w niedzielę 2 października o 11.30. dzieci z klasy trzeciej będą miały poświęcone różańce.
 3. W sobotę i niedzielę 8 i 9 października będziemy pielgrzymowali do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej koszt tego wyjazdu to 120 zł, 50 zł nocleg i 70 zł autokar. Proszę o potwierdzenie wyjazdu te osoby, które się zapisały na listę.
 4. Dziękuję za dzisiejsze ofiary, które stanowią XXXXII tacę gospodarczą, dziękuję również rodzinie za ofiarę przeznaczoną na budowę plebanii.
 5. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy między innymi: Panu Bogu podoba się nasza pokuta ciekawy wywiad z Biskupem Łódzkim, gdybym był niewierzący nigdy bym tam nie pojechał historia żołnierza, który pomaga chrześcijanom w Iraku oraz zapowiadany film na DVD „Bóg nie umarł
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Budowa domu parafialnego – 14

Czternasty tydzień budowy.

Foto: ks. Jacek Wieczorek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Budowa domu parafialnego – 14 została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXV Niedzielę zwykłą w ciągu roku

18.09.2016.

 1.  Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do pierwszej Komunii św.
 2. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30 zapraszam młodzież klasy trzeciej gimnazjum na swoje pierwsze spotkanie przed bierzmowaniem.
 3. Za tydzień ofiary z tacy będą stanowiły XXXXII – tacę gospodarczą.
 4. W zakrystii można się zapisywać na pielgrzymkę do Wysokiego Koła, która odbędzie się w sobotę 1 października w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki K.Ż.R. do Sanktuarium Królowej Różańca Świętego, oraz na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Dziękuję panom: Jarosławowi Burskiemu, Franciszkowi Kołtunowi, Szczepanowi Sowie, Jerzemu Woźniakowi i Bartłomiejowi Flisowi za pomoc w uporządkowaniu placu przed budującą się plebanią. Jestem wdzięczny tym panom za wszelką pomocy, a nowożeńcom za piękne kwiaty przed ołtarz i tabernakulum. Bóg zapłać.
 6. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy między innymi: czy Polacy mieszkający a Anglii mają czego się obawiać ?. Reportaż z Harlow, gdzie niedawno zamordowano naszego rodaka, a za tydzień w Gościu najgłośniejszy film religijny ostatnich lat „Bóg nie umarł” jest to opowieść, która podpowiada chrześcijanom, jak powinni rozmawiać z ludźmi niewierzącymi i pokazuje, że Pan Bóg jest cały czas z nami.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXIV Niedzielę zwykłą w ciągu roku

11.09.2016.

 1.  W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka oraz włoskiej Caritas, prowadzącej zbiórkę środków dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, podjęta została decyzja o okazaniu chrześcijańskiego wsparcia ofiarom kataklizmu poprzez modlitwę w niedzielę 18 września br. oraz ofiary składane w tym dniu do puszek w kościołach całej naszej ojczyzny.
 2. W środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że Krzyż jest godłem każdego chrześcijanina, oraz znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa.
 3. Przeżywamy VI Tydzień Wychowania. Nasze modlitwy będziemy polecać wstawiennictwu św. Stanisława Kostki, który jest patronem polskiej młodzieży. Włączmy się w tę modlitwę w intencji młodego pokolenia, gdyż jest to nasz wspólny cel.
 4. W przyszłą niedzielę 18 września, po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich przygotowujących się do uroczystości Pierwszej Komunii św.
 5. W sobotę 1 października odbędzie się diecezjalna pielgrzymka K.Ż.R. do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Organizujemy wyjazd autokarem na to spotkanie i zachęcam do udziału w nim nie tylko Rodzinę Różańcową naszej parafii, ale także wszystkich, którzy pragną uczcić Matkę Bożą Różańcową z Wysokiego Koła koszt wyjazdu 20 zł., natomiast 8 i 9 października będziemy pielgrzymowali do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej zapisy w zakrystii.
 6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego w którym przeczytamy między innymi: papież Benedykt XVI po raz ostatni publicznie zabrał głos. W Gościu znajdziemy obszerne fragmenty wyjątkowej książki „Benedykt XVI ostatnie rozmowy”

 

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona