XXIII Dzień Papieski

„Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”.