Wielkanoc 2024

                              „ Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

                               Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;

                            Patrzcie mówi im, grób ten pusty został,

                             Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!!!

Drogim Parafianom i Gościom życzę: aby Zmartwychwstały Chrystus umocnił nas w świętości. Miłością i nadzieją niech napełnia nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania. Niech Zmartwychwstały przyniesie nam wszystkim pocieszenie i pokój.  ks. J.W.