Niedziela Bożego Miłosierdzia

„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę Dz. 848. Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.” Dz. 1731.