Post czy wstrzemięźliwość? Zabawa w piątek!? – krótka refleksja

Nie tylko w czasie Wielkiego Postu można usłyszeć pytania: Czy ja jeszcze muszę pościć, skoro mam już tyle lat? Co to jest wstrzemięźliwość? Czym różni się od postu? Co z tymi dniami pokuty w Kościele? Pozwólcie zatem na krótkie przypomnienie, które zapewne wszystkim nam się przyda. Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi IV Przykazanie Kościelne, które zapewne znamy: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. postanawia: „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy, przez jakieś wspólne zachowanie pokuty, złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość” (kan. 1249).

Dniami pokuty w Kościele Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę). Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu włącznie przeżywamy w Kościele Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wstrzemięźliwość, czyli powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, obowiązuje wszystkich wiernych po ukończeniu 14 roku życia (w ciągu całego życia, aż do śmierci) w Środę Popielcową i wszystkie piątki całego roku (chyba, że w danym dniu przypada jakaś Uroczystość, np.: św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), czy też dzień odpustu parafialnego). Zdarza się, że wierni są fałszywie przekonani o konieczności tej praktyki tylko w piątki Wielkiego Postu. Konferencja Episkopatu Polski w Liście pasterskim z 21.10.2003 r. zachęca nas też – zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego – do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się także o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są jeszcze związani prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha pokuty (kan. 1252).

Wierni, którzy są w podróży, albo korzystają ze stołówek zbiorowego żywienia (np. w szkole, zakładzie pracy) i nie mają możliwości wyboru i spożycia potrawy postnej, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje jednak w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, troska o biednych (jałmużna), poświęcenie swego czasu chorym i samotnym, pełnienie uczynków miłosiernych, co do ciała i co do duszy, wierniejsze spełnianie swoich obowiązków zawodowych czy obowiązków stanu.

Dla słusznej przyczyny proboszcz parafii może udzielić w pojedynczym przypadku (np. przyjęcie z okazji pogrzebu) – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Przed posiłkiem należy wówczas poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek (por. kan. 1252). Przez post rozumie się możliwość spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta i dwóch skromniejszych. Szczególną odmianą postu jest post eucharystyczny, związany z przygotowaniem do przyjęcia Komunii św. Obejmował on dawniej czas od północy do Mszy św. włącznie. Obecnie należy powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek pokarmów (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przyjęciem Komunii św. Tej zasady nie muszą zachowywać osoby chore. Warto także przypomnieć, że we wszystkie piątki całego roku i przez cały Wielki Post należy również (pod sankcją grzechu) powstrzymać się od uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach. W pojedynczym przypadku, dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić poszczególnym zainteresowanym dyspensy od powstrzymania się od zabawy w dany piątek – ale tylko poza okresem Wielkiego Postu – nakładając na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego, wsparcia potrzebujących lub spełnienia innych uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Słuszną przyczyną dla uzyskania takiej dyspensy może być np. konieczność urządzenia w tym dniu wesela ze względów lokalowych, studniówki lub innej szkolnej zabawy ze względów organizacyjnych, czy też zabawy dla pracowników danego zakładu ze względów lokalowych czy organizacyjnych. Przed rozpoczęciem zabawy organizator powinien poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza, co do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych (prócz Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku), czy też powstrzymania się od zabawy w dany piątek (poza okresem Wielkiego Postu), mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie parafii, której proboszcz udzielił dyspensy. Jeżeli przyjęcie (zabawa) przewidziane jest na terenie innej parafii niż parafia własna, wówczas organizator przyjęcia (zabawy) powinien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii, na terenie której przyjęcie (zabawa) jest organizowane. Post i dni pokuty w Kościele wpisane są bardzo ściśle w pobożność chrześcijańską. Niech zatem to krótkie przypomnienie oraz czas wiekopostnego wyciszenia i pokuty będą nam pomocne w opanowywaniu siebie i kształtowaniu wolności swojego serca.

Szczęść Boże!

ks. Marcin Rogala