Chrzest Pański

Zapisany przez Mateusza dialog Jana Chrzciciela z Jezusem to niezwykła lekcja uprzejmości. – To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? – Nie upieraj się teraz. Trzeba nam bowiem uczynić wszystko, co powinno się uczynić. Wtedy Jan Mu ustąpił.

Źródło: Mt 3,14-15