Ofiarowanie Pańskie

Dziś Pan Jezus ma 40 dni.
Kobieta izraelska przez pewien czas
po urodzeniu dziecka
nie mogła pokazywać się publicznie.
Był to czas oczyszczenia.
Dziś Maryja i Józef
przynieśli Dzieciątko do świątyni,
aby je ofiarować Panu,
bo tak nakazywało Prawo Pańskie:
Każdy pierworodny chłopiec
będzie ofiarowany Panu.…Symeon zostawił nam
cudowną modlitwę,
którą mówimy na zakończenie dnia: Teraz, o Boże,
mogę spokojnie umrzeć,
bo oczy moje oglądały
Zbawiciela świata…
Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego…I jeszcze:
On jest położony na upadek
i na powstanie wielu.
Będzie znakiem,
któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę, Matko,
przeniknie miecz
i wtedy na jaw wyjdą
zamysły złych serc.

Źródło: ks. bp Józef Zawitkowski