Wielki Czwartek

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.  J 13, 34

Łaska przyszła do nas przez Jezusa Chrystusa, Tego, który jest świadkiem wiernym i prawdziwym, początkiem stworzenia Bożego i pierwszym, który zmartwychwstał, aby już nigdy nie umierać. Umiłował nas do końca i tak bardzo, że przelał za nas swoją krew i w ten sposób uwolnił nas od grzechów. Chrystus nadejdzie wśród obłoków i zobaczą Go wszyscy ludzie. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. Jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpocznienia. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Źródło: Mateusz.pl

Foto: ks. Jacek Wieczorek