Wielki Piątek

Jezus jest Barankiem Bożym złożonym w ofierze, aby zgładzić grzech świata. On jest moim i twoim osobistym zbawicielem – kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Wiara serca w śmierć Jezusa na krzyżu prowadzi do objawienia się w nas zbawczej mocy Boga. Dostępujemy zbawienia, ponieważ uwierzyliśmy w zbawiciela, którym jest ukrzyżowany Chrystus.

Źródło: Mateusz.pl

Foto: Ks. Jacek Wieczorek