Wielkanoc – 2021 – życzenia

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja !!!!

Dobry Bóg nie przestaje zadziwiać nas ludzi. Zadziwił nas Zmartwychwstaniem swojego Syna Jezusa Chrystusa i ciągle zadziwia Swoim Miłosierdziem. Niech Zmartwychwstały panuje niepodzielnie w waszych damach, rodzinach i sercach.

Z darem modlitwy ks. Jacek Wieczorek

Foto: ks. Jacek Wieczorek