NMP Królowej Polski

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!