Ogłoszenia

XXVIII Niedziela zwykła

10.10.2021.

  1. Dzisiaj przeżywamy XXI Niedzielę Papieską ofiary złożone do puszki będą przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
  2. W czwartek będziemy obchodzili dzień Edukacji Narodowej, pamiętajmy o nauczycielach wychowawcach i katechetach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim szczerą modlitwą.
  3. 15 października w wielu krajach obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Z każdą śmiercią dziecka kryje się dramat rodziców i najbliższych. Różaniec w intencji dzieci zmarłych i ich rodziców przeżywających stratę swojego dziecka odmówimy w naszym kościele w czwartek o godz. 17.15.
  4. W następną niedzielę rozpocznie się w całym Kościele Tydzień Misyjny. Jest to czas szczególnej pamięci modlitewnej za misje i misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej diecezji.
  5. Z 25/26 października będziemy przeżywali w naszej parafii Jerycho Rodzin, już dziś zapraszam wszystkich do dwudziestocztero godzinnej modlitwy za rodziny naszej parafii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Więcej szczegółów podam za tydzień.
  6. Zbliża się listopad, miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki będzie można zamawiać w zakrystii, lub wypisywać na specjalnych kartkach wspominkowych, które będą wyłożone na stoliku za ławkami przypominam, że modlitwa za naszych bliskich zmarłych jest odmawiana przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.30. Od drugiej niedzieli listopada będzie można zamawiać intencje mszalne na rok 2022.
  7. Bardzo dziękuję za cztery ofiary jakie w minionym tygodniu zostały złożone na wymianę kostki. Dziękuję również za ofiarę przeznaczoną na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać!
  8. W nowym Gościu Niedzielnym przeczytamy, między innymi: o odradzającym się w Kościele stanie dziewic konsekrowanych, o rozpoczynającym się w Rzymie Synodzie Biskupów, który będzie przebiegał inaczej niż dotychczasowe, o dzienniku więziennym kard. Pella, który mówi o wielu kłamstwach na temat Kościoła, a które pojawiając się w przestrzeni publicznej, świadomie i celowo niszczą jego wizerunek.