Program Jerycha Rodzin

PROGRAM JERYCHA RODZIN

17.45 – Wprowadzenie Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny

18.00 – Msza święta o świętość małżeństw i rodzin w parafii;

19.00 – Adoracja w intencji świętości, nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa;

20.00Różaniec – Część I. Tajemnice Radosne; Koło p. Anny Nowocień

21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem o świętości małżeństwa (prowadzony przez rodziny parafii);

22.00 – Adoracja młodzieży i narzeczonych w intencji rodziców i swoich przyszłych rodzin;

23.00 – Adoracja o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci z wynagrodzeniem za grzechy przeciwko życiu;

24.00 – Msza święta z modlitwą rodziców za dzieci;

  • Adoracja i modlitwy za wstawiennictwem świętej Joanny Beretty Molli;

1.00-6.00 – Adoracja według ulicami parafii (zobacz czuwanie Jerycha Rodzin)*

2.00Różaniec – Część II. Tajemnice Światła; Koło p. Anny Chojnackiej

6.00 – Modlitwy poranne np. Jutrznia lub Godzinki;

 8.00 – Adoracja z osób starszych;

9.00Różaniec – Część III. Tajemnice Bolesne; Koło p. Krystyny Malmon

10.00 – Adoracja za teściów i teściowe, synowe i zięciów;

11.30 – Adoracja żon i matek;

13.00 – Adoracja mężczyzn mężów, ojców;

14.0016.30Różaniec – Część IV. Tajemnice Chwalebne; Koła p. Anny Nowocień, Anny Chojnackiej i Krystyny Malmon

16.30 – Msza święta z zawierzeniem rodzin Świętej Rodzinie