Poświęcenie Kościoła

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.

Źródło:Ewangelia w/g św. Łukasza