Ogłoszenia

XXXII Niedziela zwykła

6.11.2022.

  1. Dzisiejsza niedziela w całej diecezji Radomskiej rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie zakonne i misyjne, będziemy się też modlić o powołania z naszej wspólnoty parafialnej. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Radomiu.
  2. Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada. Jednocześnie ks. Biskup polecił wszystkim korzystającym z dyspensy modlitwę o pokój na świecie, a także w intencjach wyznaczonych przez Papieża Franciszka oraz podjęcie dzieła miłosierdzia, szczególnie w wymiarze jałmużny dla potrzebujących.
  3. W piątek będziemy przeżywać 104 rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w naszych modlitwach pamiętajmy o naszym kraju, o wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do Jej Niepodległego bytu. Zewnętrznym wyrazem naszej miłości do Polski niech będzie wywieszona na naszych domach flaga narodowa. Za Ojczyznę będziemy modlić się na Mszy św. o godz. 17.00.
  4. W sobotę 12 listopada Msza św. będzie sprawowana o godz. 15.00. natomiast Mszy o godz. 17.00 już nie będzie.
  5. Siostra Anna Lis pięknie dziękuje wszystkim. którzy przekazali dary dla przedszkola na Ukrainie gdzie pracuje. Dziękuje uczniom dyrekcjom i nauczycielom szkół w Sołtykowie i nr 4 w Radomiu, a także wszystkim parafianom, którzy w tę akcję się zaangażowali, siostra Anna dziękuje za produkty żywnościowe, chemiczne i zabawki Bóg zapłać.
  6. Bardzo dziękuję za dwie ofiary jakie w minionym tygodniu zostały złożone na potrzeby parafii. Bóg zapłać!
  7. Chętnie czytajmy „Gościa Niedzielnego” w którym warto zwrócić uwagę na temat, który dotyczy każdego z nas – różne oblicza samotności. Co proponuje Kościół ludziom samotnym, których wokół coraz więcej?