Adwent – 2022

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ps 85,8

SYMBOLE ADWENTU

Roraty – Adwentowe Msze święte

Msza Święta Roratnia odprawiana w okresie Adwentu jest znakiem obecności Maryi, która jako Matka Jezusa, w szczególny sposób oczekiwała przyjścia na świat Mesjasza. W tym właśnie znaczeniu Adwent, to oczekiwanie …

Roratka – Świeca Maryjna

Roratka to dodatkowa świeca zapalana podczas Mszy Św. Roratniej, symbolizująca Maryję. Jest to biała bądź żółta świeca przewiązana białą lub niebieską wstążką, udekorowana zielenią.

Adwentowe Lampiony

Zapalne podczas Mszy Świętej Roratniej, rozświetlają mroki grudniowej nocy. Symbolizują potrzebę gromadzenia przez okres Adwentu dobrych uczynków, rozjaśniając mroki naszych grzechów, wskazują Chrystusowi drogę do naszych serc.

Adwentowy Wieniec

Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego, symbolem zwycięstwa i godności królewskiej, formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa. Wieniec adwentowy wykonany jest z zielonych gałązek, na których umieszczone są cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Zapala się je w kolejne niedziele Adwentu. Światło świec w wieńcu niesie przesłanie, by nigdy nie zabrakło nam nadziei. Zieleń jest symbolem trwającego życia. Kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa.

I świeca to symbol przebaczenia –  bez którego nie jest możliwy pokój.

II świeca jest symbolem wiary – że tylko w ramionach Boga możemy czuć się bezpiecznie.

III świeca to symbol radości –  radości przymierza z Bogiem i drugim człowiekiem.

IV świeca symbolizuje nadzieję – nadzieję oczekiwania.