Ogłoszenia

Niedziela Bożego Miłosierdzia

11.04.2021.

 1.  Dziś przeżywamy drugą Niedzielę Wielkanocną jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 zgromadźmy się w naszym kościele na Koronce, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też w całym kościele Tydzień Miłosierdzia.
 2. Bardzo dziękuję jednej rodzinie naszej parafii za ofiarę przeznaczoną na wymianę kostki przed naszą świątynią, dziękuję też za tacę z drugiego dnia świąt wielkanocnych przeznaczoną na KUL Bóg zapłać!
 3. Czytajmy nowego Gościa Niedzielnego, a w nim obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa oraz aktem osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa, zachęcam również do lektury rozmowy z Peterem Seewaldem, autorem niesamowitej biografii Benedykta XVI, która właśnie ukazuje się w Polsce.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Wielkanoc – 2021 – życzenia

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja !!!!

Dobry Bóg nie przestaje zadziwiać nas ludzi. Zadziwił nas Zmartwychwstaniem swojego Syna Jezusa Chrystusa i ciągle zadziwia Swoim Miłosierdziem. Niech Zmartwychwstały panuje niepodzielnie w waszych damach, rodzinach i sercach.

Z darem modlitwy ks. Jacek Wieczorek

Foto: ks. Jacek Wieczorek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielkanoc – 2021 – życzenia została wyłączona

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

4.04.2021.

 1. Dziś przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, niech fakt pustego grobu Pana Jezusa uświadamia nam to, że i my zmartwychwstaniemy.
 2. Jutro w drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą sprawowanie jak w każdą niedzielę czyli o 9.00 11.30 i 12.45.
 3. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy w naszym kościele Nowennę do Bożego Miłosierdzia i będzie ona trwała, aż do soboty 10 kwietnia zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia do naszej świątyni każdego dnia nowenny o godzinie 15.00.
 4. Cały najbliższy tydzień to oktawa Świąt Wielkanocnych.
 5. Przyszłą niedzielę  przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 zgromadźmy się w kościele na Koronkę.
 6. Bardzo serdecznie pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego wystroju naszej świątyni, pani Teresie Sakowskiej za projekt ciemnicy i grobu Pana Jezusa, oraz za sprawną reżyserię prac, za ofiarną pomoc w montażu dekoracji dziękuję pani: Małgorzacie Myszce, i panu Robertowi Gielniewskiemu, który też pięknie podświetlił grób Pański. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za to, że przez swoją ofiarną służbę pomogli nam pięknie i owocnie przeżyć święte Triduum Paschalne Bóg zapłać.
 7. Czytajmy nowego Gościa Niedzielnego, a w nim 90 stron w zwykłej cenie, a w nim między innymi: „Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?”, czyli o tym, jak brzmiałaby opowieść tej, która pierwsza zobaczyła Zmartwychwstałego? O zmartwychwstaniu oczami Marii Magdaleny, polecamy również tekst „Jesteśmy Światło-Życie”, w którym z okazji 100. Rocznicy urodzin księdza Franciszka Blachnickiego redaktorzy Gościa dają świadectwo o swoim przeżywaniu oazy.
 8.                  „ Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

                               Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;

                            Patrzcie mówi im, grób ten pusty został,

                             Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!!!

Niech Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich Parafian i Gości pokojem i wielką wiarą, niech da siłę w pokonywaniu codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość, niech udziela obficie swych darów, łask miłosierdzia i błogosławieństwa, niech zawsze prowadzi tylko do Siebie.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Wielka Sobota

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Amen.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie. Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielka Sobota została wyłączona

Wielki Piątek

Jezus jest Barankiem Bożym złożonym w ofierze, aby zgładzić grzech świata. On jest moim i twoim osobistym zbawicielem – kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Wiara serca w śmierć Jezusa na krzyżu prowadzi do objawienia się w nas zbawczej mocy Boga. Dostępujemy zbawienia, ponieważ uwierzyliśmy w zbawiciela, którym jest ukrzyżowany Chrystus.

Źródło: Mateusz.pl

Foto: Ks. Jacek Wieczorek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielki Piątek została wyłączona

Wielki Czwartek

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.  J 13, 34

Łaska przyszła do nas przez Jezusa Chrystusa, Tego, który jest świadkiem wiernym i prawdziwym, początkiem stworzenia Bożego i pierwszym, który zmartwychwstał, aby już nigdy nie umierać. Umiłował nas do końca i tak bardzo, że przelał za nas swoją krew i w ten sposób uwolnił nas od grzechów. Chrystus nadejdzie wśród obłoków i zobaczą Go wszyscy ludzie. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. Jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpocznienia. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Źródło: Mateusz.pl

Foto: ks. Jacek Wieczorek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielki Czwartek została wyłączona

Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów

POŚWIĘCENIE POKARMÓW

 1.  9.00 ul. Sołtykowska, Zbożowa, Sosnowa, Perłowa, Piaskowa, Radomska, Jaśminowa.
 2. 9.30 Zenonów od p. Jarosława Burskiego do p. Wojciecha Wesołowskiego.
 3. 10.00 Zenonów od p. Karola Wójcickiego do p. Łukasza Chojnackiego
 4. 10.30 Główna od p. Doroty Stępniewskiej do numerów początkowych oraz ul. Szkolna, Leśna, Konwaliowa, Słoneczna
 5. 11.00 ul. Mickiewicza, Główna strona nieparzysta od szkoły do kościoła
 6. 11.30 ul. Czeremchowa, Kalinowa, Skaryszewska, ks. Popisa, Główna strona nieparzysta od kościoła do ul. Radomskiej
 7. 12.00 ul. Główna strona parzysta od szkoły do ul. Szkolnej, oraz Główna strona parzysta od ul. Szkolnej do nr. 28 do rodziny p. Przerwa
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów została wyłączona

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa

5.04.2020.

 1. Wspomnieniem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień. Jego szczytem będzie święte Triduum Paschalne, czyli obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych. Dziś o godz. 17.00 zamiast Drogi Krzyżowej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy Różaniec prosząc Pana Jezusa o ustanie epidemii koronawirusa w naszej ojczyźnie i w całym świecie.
 2. Wielki Tydzień przeżyjmy godnie. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dla nas dniami zagłębiania się w Tajemnicę Paschalną. Czuwanie i adoracja przed Najświętszym Sakramentem w Ciemnicy i Grobie Pańskim potrwa do godz. 20.30.
 3. W Wielki Czwartek, parafiach celebrowana jest jedna Msza święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w naszym kościele to nabożeństwo o 18.00. Wielki Piątek upamiętnia Mękę i Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. O 15.00 odmówimy w świątyni koronkę do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa o godz. 17.30. A Liturgię Adoracji Krzyża, rozpoczniemy o godz. 18.00. W Wielki Piątek zachowajmy post ścisły czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. W Wielką Sobotę o godz. 9.00 będą poświęcone pokarmy na stół wielkanocny, obrzęd poświęcenia odbędzie się na powietrzu na ulicy ks. Stefana Popisa od kościoła do placu plebańskiego według następującego porządku: 9.00 ul. Sołtykowska, Zbożowa, Sosnowa, Perłowa, Piaskowa, Radomska, Jaśminowa. 9.30 Zenonów od p. Jarosława Burskiego do p. Wojciecha Wesołowskiego. 10.00 Zenonów od p. Karola Wójcickiego do p. Łukasza Chojnackiego 10.30 ul. Główna od p. Doroty Stępniewskiej do numerów początkowych oraz ul. Szkolna, Leśna, Konwaliowa, Słoneczna 11.00 ul. Mickiewicza, Główna strona nieparzysta od szkoły do kościoła 11.30 ul. Czeremchowa, Kalinowa, Skaryszewska, ks. Popisa, Główna strona nieparzysta od kościoła do ul. Radomskiej  12.00 ul. Główna strona parzysta od szkoły do ul. Szkolnej, oraz Główna strona parzysta od ul. Szkolnej do nr. 28 do rodziny p. Przerwa. W czasie poświecenia pokarmów zasłaniamy nos i usta  maseczkami, zachowujemy dystans 1,5 m. Proszę też, aby jedna osoba z rodziny przyszła z koszyczkiem do poświęcenia. O 15.00 odmówimy w kościele koronkę do Bożego Miłosierdzia. W sobotni wieczór sprawowana jest Liturgia Wigilii Paschalnej, jest najbogatszą liturgią w ciągu całego roku. Jest to liturgia zwiastująca już Zmartwychwstanie Chrystusa dlatego rozpocznie się o godz. 19.00, w rozbudowanej Liturgii Słowa będziemy wspominać historię zbawienia od stworzenia świata, aż do Zmartwychwstania Chrystusa. Dopełnieniem Liturgii Wigilii Paschalnej będzie Rezurekcja sprawowana w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.30. Następne Msze św. o godz. 9.00, 11.30. i 12.45. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę tj. o godz. 9.00,11.30. i 12.45. Taca z drugiego dnia świąt jest przeznaczona na potrzeby KUL-u.
 4. Z Sakramentu Pokuty będziemy mogli skorzystać jeszcze w środę od godz. 17.00.
 5. Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu pańskiego, dziękuję również jednej rodzinie za osobistą ofiarę przeznaczoną też na kwiaty do grobu Pana Jezusa, a panu Franciszkowi Kołtunowi dziękuję za pomoc w uporządkowaniu placu przy plebani Bóg zapłać.
 6. Czytajmy Gościa Niedzielnego w którym między innymi: w kontekście rozpoczynającego się tygodnia Męki Pańskiej możemy przeczytać o sensie bólu i cierpienia w życiu człowieka oraz ich zbawczym wymiarze, jak również o tajemnicy poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Natomiast w najnowszym Małym Gościu Niedzielnym wyjątkowy dodatek: ziarenka owsa do wysiania na Wielkanoc, a także – jak przeżyć najważniejszy tydzień w roku, oraz od ziarenka do bochenka, czyli o tym, jak powstaje chleb.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu

21.03.2021.

 1. W tym tygodniu będziemy przeżywać spowiedź wielkopostną w godz. 16.00 – 17.00 i tak jutro w poniedziałek spowiadał będzie ks. Marek Plewniak, w środę ks. Jacek Wieczorek, w czwartek ks. Andrzej Wąsik i w sobotę ks. Marcin Rogala. Skorzystajmy z możliwości pojednania się z Panem Bogiem na święta wielkanocne.
 2. W czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i modlitw w intencji Dziecka Poczętego. Ten dzień to też XXIX rocznica powstania Diecezji Radomskiej.
 3. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas już w ostatni etap Wielkiego Postu. Podczas Mszy Św. zostaną poświęcone „palmy” tą modlitwą objęte będą też wszystkie palmy, które mamy w naszych domach.
 4. Czytajmy Gościa Niedzielnego w którym między innymi: o Drodze Krzyżowej – najbardziej rozpowszechnionym sposobie rozważania męki Pańskiej. W tym kontekście Gość przedstawia również czternaście medytacji – często bardzo osobistych spojrzeń na drogę krzyżową Jezusa przygotowanych przez znane osoby świeckie i konsekrowane, a także piąta część wielkopostnych rekolekcji z ks. Franciszkiem Blachnickim pt. „Paradoks ofiarującego”; i o czym przypominają nam w Wielkim Poście zasłonięte fioletowym materiałem krzyże? Polecam również Gościa Extra specjalne 100-stronicowe wydanie w całości poświęcone św. Józefowi, który był rozprowadzany w zeszłą niedzielę.
 5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do domu Pana śp. Elżbieta Minda z ul. Czeremchowej, której pogrzeb odbędzie się jutro w poniedziałek o g. 10.00. Polecajmy zmarłą Zofię miłosierdziu Bożemu.
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

Dzień skupienia dla młodych mężczyzn

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dzień skupienia dla młodych mężczyzn została wyłączona